Industriële Archeologie  3 (1983) 6

Industriële Archeologie 3 (1983)

Inhoud
1 Inhoudsopgave
3 H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Ten geleide
4 Ton Kappelhof, Verslag van de Tweede Nederlands-Vlaamse contactdagen Zaanstad 15-16 oktober 1982
8 R. de Jong, Documentatie van industriële monumenten
11 Marie-Louise Tiesinga-Autsema, Documentatie van industriële monumenten in de Zaanstreek
16 Peter Dorleijn, De visserij op de Zuiderzee en IJsselmeer ten tijde van de zeilvaart
19 P. Nijhof, Het inventariseren van spoorwegmonumenten door de KNOB
25 Ton Kappelhof, Boekbesprekingen – De spoorbrug bij Culemborg 1868-1982
26 Henk Weevers, Boekbesprekingen – Architectuur langs de rails. Overzicht van de stationsarchitectuur in Nederland / Spoorwegstations in Nederland
26 Willem Frijhoff, Boekbesprekingen – Manifeste pour le développement de la culture technique
27 Peter de Clercq, Boekbesprekingen – Ons industrieel erfgoed 1. Jaarboek van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
29 Ton Kappelhof, Boekbesprekingen – Uit ijzer gegoten. Beeld van de Deventer ijzergieterij Nering Bögel en haar produkten (1756-1932)
30 Literatuur in het kort
31 Berichten
37 Agenda
38 Personalia