Industriële Archeologie  4 (1984) 10

Industriële Archeologie 4 (1984)

Inhoud
1 Inhoudsopgave
3 H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Ten geleide
4 G.G. Nieuwmejier en Marieke Kuipers, De Westergasfabriek te Amsterdam (deel II)
26 Joop Segers, Typen fabrieksgebouwen in de Nederlandse textielnijverheid
39 Rob Wolf, Boekbesprekingen – Fabriqueurs en fabrikanten. De Twentse katoennijverheid en de onderneming S.J. Spanjaard te Borne tussen circa 1800 en 1930
40 Ton Kappelhof, Boekbesprekingen – La grande forge
42 Literatuur in het kort
45 Berichten
50 Agenda
51 Personalia auteurs