Industriële Archeologie  5 (1985) 14

Industriële Archeologie 5 (1985)

Inhoud
1 Inhoudsopgave
3 H.F.J.M. van den Eerenbeemt, De Republiek als bakermat van de industriële revolutie
8 Bas Kist, 'Methodice en op equalen voet'. Ontwerp en invoering van een nieuw type retourschip van 150 voet door de Verenigde Oostindische Compagnie 1740-1750
19 H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Boekbesprekingen – Gietijzer in Nederland. Het gebruik van gietijzer in de 19e eeuw
19 A.D. de Pater, Boekbesprekingen – Guatemala railways and industrial development and decline
20 Rob Wolf, Boekbesprekingen – Jongere bouwkunst. Amsterdam binnen de Singelgracht (1850-1940)
22 Literatuur in het kort
23 Reactie van lezers en errata – De leerlooierij J. van Gorp & Zonen te Riel (N.-Br.)
27 Ton Kappelhof, Buitenland – Ontginningen met behulp van stoomkracht
29 Berichten
38 Personalia auteurs