Erfgoed van Industrie en Techniek  5 (1996) 3

Erfgoed van Industrie en Techniek 5 (1996)

Inhoud
65 De Cruquius
66 P. Nijhof, Op de bres. Een wollenstoffenfabriek in Geldrop
68 H.A. Kleerebezem, De watertoren van het landgoed Twickel te Delden in Overijssel
74 P.M.A.V. Hooghoff, Plastics in het huishouden
83 E. Homburg, Het boeken-erfgoed van de Jezuïeten. Populaire boeken over techniek en wetenschap in een Maastrichtse bibliotheek
90 Ton Kappelhof, Boekbesprekingen – NEHA Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Deel VIII
91 J.B.M. Vercauteren, Boekbesprekingen – Herbestemming industrieel erfgoed in Nederland
93 J.B.M. Vercauteren, Boekbesprekingen – Oude fabrieken nieuwe functies. Herbestemming industrieel erfgoed
94 J.B.M. Vercauteren, Boekbesprekingen – 101 Industriële monumenten
95 Ton Kappelhof, Boekbesprekingen – Roerend mee eens. Beleidsadvies Roerend Industrieel Erfgoed
96 Ton Kappelhof, Boekbesprekingen – Bedrijvigheid aan Haagse grachten. De Noordwal en Veenkade rond 1900