Erfgoed van Industrie en Techniek  7 (1998) 3

Erfgoed van Industrie en Techniek 7 (1998)

Inhoud
65 Nationale Industrieel-Erfgoedprijs 1999
66 J.A. van Dalen, Jaarlijkse Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdagen van start
67 Europese erfgoedwebsites in opbouw
68 A. Linters, Industriële archeologie in Vlaanderen. Een subjectieve terugblik
77 J.A. van Dalen, 20 jaar industrieel erfgoed in Nederland
84 J.A. van Dalen, Catalaanse ervaringen met vrijwilligers en industriële archeologie
87 A. Linters, Erfgoed en/in context: ecomusea
90 L. Verbeeck, Vlaams baksteenmuseum in Boom
94 J.A. van Dalen, Mommerscomplex. Terugblik op een dynamische restauratie en renovatie