Erfgoed van Industrie en Techniek  7 (1998) 4

Erfgoed van Industrie en Techniek 7 (1998)

Inhoud
97 Ten geleide
98 D.D. de Gunst en C.L. Temminck Groll, Torens in beweging. Constructieve aspecten rond het herstel van de fundering onder de centrale toren van de Minster van York
108 Ch.J. Vos, Het Barton draai-aquaduct
113 A.P. Oele, Het oude fabricageproces van Sunlight-zeep
117 J.B.M. Vercauteren, Port Sunlight
123 G.G. Nieuwmeijer, Textielfabrieken 1800-1925. Brandbestendige constructies in verdiepinggebouwen