Erfgoed van Industrie en Techniek  1 (1992) 2

Erfgoed van Industrie en Techniek 1 (1992)

Inhoud
41 Ten geleide
42 M.L. van Horn-van Nispen, De Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij
54 F.H. Landzaat, De frictietegelpers van de Tegelfabriek Westraven te Utrecht
59 M.G. Niessen, De gietijzeren grachtpaal in Amsterdam
65 C. Spaans, Het Techniek Museum Delft. Museum en ontmoetingsplaats
70 Henk Muntjewerff, Boekbespreking – Stof uit het Leidse verleden. Zeven eeuwen textielnijverheid
71 Ton Kappelhof, Boekbespreking – Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek. Deel VIII