Erfgoed van Industrie en Techniek  8 (1999) 1

Erfgoed van Industrie en Techniek 8 (1999)

Inhoud
1 Plannen voor 2000
2 W. Burgers, Ook 'collectie Nederland' voor industrieel erfgoed. Rapport Watertorens gepresenteerd
4 C. de Pater, Leven en werk van Petrus van Musschenbroek. "... als ook mynen tyd in menigvuldige proeven besteedende ..."
19 D.D. de Gunst, Sir Joseph Paxton in Chatsworth
25 W. Bugers, Waardevolle historische bollenschuren bewaard
27 W. Bugers, Een dagje ijzer en staal. Cultuurtoerisme in Rijnland/Westfalen
29 Boekbesprekingen – Guide of European museums with collections of history and chemistry (aanvulling)
29 J. Lieffering, Boekbesprekingen – De beste Nederlandse watertorens, waardebepaling en selectie
30 J.A. Verbruggen, Boekbesprekingen – The steam engine of Thomas Newcomen