Erfgoed van Industrie en Techniek  10 (2001) 2

Erfgoed van Industrie en Techniek 10 (2001)

Inhoud
33 A. Linters, Europa en het varend erfgoed
37 M. Pabois, Bescherming van schepen en boten volgens de Franse wetgeving
45 R.G.W. Prescott, Maritime heritage management: the United Kingdom perspective
51 P.J. Jansen, Waarom een Nationaal Register Varende Monumenten?
55 I. Verpoorten, Het project De Leuvense Trekschuit
59 A. Linters, Een toekomstige wettelijke regeling in Vlaanderen
62 T. Fruithof, The European Maritime Heritage. De Europese vereniging van varende traditionele schepen