Erfgoed van Industrie en Techniek  11 (2002) 2

Erfgoed van Industrie en Techniek 11 (2002)

Inhoud
26 R.P. Stoffels, Bouwmaterialen uit klei. Kort historisch overzicht van de baksteen- en dakpannenproductie in Nederland
34 P. De Niel, Kinderarbeid op de steenbakkerijen in de Rupelstreek. 'Eene gymnastieke oefening'
40 M. Veltkamp, Tweede leven voor het Jobsveem. Nieuwe functies in en op een voormalig pakhuis
46 J. Kingma, Justus Dirks en John Hawkshaw. Twee ingenieurs, twee culturen
53 W. Ravesteijn, De strijd met de natuur: de beteugeling van de Sampeanrivier op Oost-Java
62 J. Kingma, Boekbespreking – Waterstaatkundige werken in 's-Hertogenbosch. Een cultuurhistorische verkenning
62 J. Kingma, Boekbespreking – Brabants peil. Monumenten voor waterbeheersing in Noord-Brabant
63 J. Kingma, Boekbespreking – De geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart. Kanaal van eenheid en scheiding
63 J. Kingma, Boekbespreking – Wat er staat
63 J. Kingma, Boekbespreking – Schiffslift
78 W. Ravesteijn, De strijd met de natuur: de beteugeling van de Sampeanrivier op Oost-Java (vervolg)