Erfgoed van Industrie en Techniek  11 (2002) 3

Erfgoed van Industrie en Techniek 11 (2002)

Inhoud
65 Twintigste eeuw
66 P. De Niel, De Rupelstreek 1900-2000, een korte maar een intense 'success-story'
73 L. Van Nieuwenhuyse, Historische bodemvervuiling door voormalige industriële activiteiten in de 19de en 20ste eeuw
85 P. Van den Nieuwenhof, Wetenschapsarchieven en industriële archeologie: natuurlijke bondgenoten
89 Ten geleide