Erfgoed van Industrie en Techniek  11 (2002) 4

Erfgoed van Industrie en Techniek 11 (2002)

Inhoud
90 G.G. Nieuwmeijer, Bouwtechniek in Frankrijk (1800-1940)
97 D.D. de Gunst, Het klooster van la Tourette. Een kostbaar erfgoed van Le Corbusier
104 Ch.J.A. Hakkaart, G.A. Eiffel
112 H.M.C.M. van Maarschalkerwaart, De in de 19e eeuw in Frankrijk toegepaste hangbruggen en andere typen ijzeren bruggen
120 A.P. Oele, De trekkracht van de mechanisatie in de Franse landbouw
125 H.E.E. van Asbeck, Michelin en de ontwikkeling van de autoband
130 H. Stoovelaar, La Fondation Berliet
134 W.W. Schongs, Over technische geschiedschrijving