Erfgoed van Industrie en Techniek  14 (2005) 1

Erfgoed van Industrie en Techniek 14 (2005)

Inhoud
1 Industrieel erfgoed
2 E. Nijhof, Industrieel erfgoed en de omgang met het verleden
9 A. Vandeput, Het Nationaal Jenevermuseum Hasselt
13 A. d'Hoine, Traditionele ijskelders in Vlaanderen. Een teaser
20 Ch.J.A. Hakkaart en G.G. Nieuwmeijer, De Schwebebahn in Wuppertal. Verleden, heden en toekomst, deel 1
31 Arjan van Rooij, Boekbespreking – Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel VI. Stad, bouw en industriële productie