Erfgoed van Industrie en Techniek  14 (2005) 2

Erfgoed van Industrie en Techniek 14 (2005)

Inhoud
33 Jurr van Dalen, Erfgoed op tijd
34 R.W. Jansen, Blijdenstein, doopsgezinde textielpioniers in Twente
43 J. Mestdagh, Hinderwetvergunningen: een multidisciplinaire bron
51 P. Thielemans, Ijs en koude in de stad
59 Ch.J.A. Hakkaart en G.G. Nieuwmeijer, De Schwebebahn in Wuppertal (duplicaat). Verleden, heden en toekomst, slot
63 Gerard Rooijakkers, Boekbespreking – ANWB Monumentenboek Nederland. Monumenten uit de 19e en 20e eeuw