Erfgoed van Industrie en Techniek  14 (2005) 3

Erfgoed van Industrie en Techniek 14 (2005)

Inhoud
65 Beton, auto's en stoommachines
66 A. Linters, Cement en beton
74 S. Vermeulen, Gewapend beton als commercieel product. Het studiebureau François Hennebique (1842-1921)
80 R. De Meyer en S. Vande Voorde, De Preflex-balk (1951) van Abraham Lipski
88 R. García, Cement en wederopbouw. De na-oorlogse uitbreidingen van de ENCI in Maastricht
96 G. Mom, De geschiedschrijving van de auto en het documentaire erfgoed in Nederland
101 P. Van Den Bossche, De vroege ontwikkeling van de elektrische auto als voorbeeld. De interactie tussen normalisatie, technologie en markt
107 Jur Kingma, Boekbespreking – The correspondence of Jan Daniël Huichelbos van Liender with James Watt. De interactie tussen normalisatie, technologie en markt