Erfgoed van Industrie en Techniek  14 (2005) 4

Erfgoed van Industrie en Techniek 14 (2005)

Inhoud
109 Redactioneel
110 A.M. Molema, Van vrachtschip tot wachtschip. Varend erfgoed onder de vlag van Scouting Nederland
115 E. Giesbers, Vleeswarenindustrie in Deventer en omgeving
123 R.W. Jansen, De firma Blijdenstein & Co. 1801-1835, koploper in de Twentse bombazijnnijverheid
133 P. Nijhof, Silo's, kathedralen van het platteland
139 H. Buiter, Boekbespreking – Baksteen. Geschiedenis. Architectuur. Technieken