Erfgoed van Industrie en Techniek  15 (2006) 3

Erfgoed van Industrie en Techniek 15 (2006)

Inhoud
77 Archeologie met toekomst
78 Inge Bertels, Aannemers voor openbare werken in het negentiende-eeuwse Antwerpen. Gelieve de bouwwerf te betreden
90 Jeroen van den Hurk, Reconstructie van de architectuur van Nieuw Nederland aan de hand van zeventiende-eeuwse bouwbestekken in Noord-Amerika
99 Marc Busio, Het Beeldbuizencomplex van Philips te Eindhoven
110 Frank Welgemoed, Websitebespreking – Mijnbouw
112 Jos De Meyere, Museumbespreking – Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT) in Gent
114 Dieter David, Boekbespreking – Vuurvast. Bakovens in Vlaanderen
115 Hans Buiter, Boekbespreking – Bouwen in de Archipel. Burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië en Indonesië 1800-2000