Erfgoed van Industrie en Techniek  2 (1993) 2

Erfgoed van Industrie en Techniek 2 (1993)

Inhoud
33 Een Bruggen-Stichting
34 H.M.C.M. van Maarschalkerwaart, De rolbasculebruggen over de Delfshavense Schie en hun voorgangers
43 W.G.H.M. Canisius, De ontwikkeling van scheepsgeschut bij de Nederlandse marine in 1780-1880
62 C.G.W.P. van der Heijden, Boekbespreking – Het nieuwe bier. Technische innovaties in de biernijverheid in de tweede helft van de negentiende eeuw
63 A.J.W. van den Boom, Boekbespreking – Berini, geschiedenis van een Hollandse brommer
64 J.W. Sluiter, Boekbespreking – Vertrouwen in bouwen. De geschiedenis van vijf bouwende generaties Van Waning