Erfgoed van Industrie en Techniek  18 (2009) 2+3

Erfgoed van Industrie en Techniek 18 (2009)

Inhoud
41 Herbestemming moet goed
42 Kate Dickson, Op zoek naar een nieuwe functie voor leegstaande industriegebouwen
44 Kate Dickson, Finding new uses for redundant industrial buildings, and working with the community to deliver local aspirations
54 Paul Smith, De herbestemmimg van industriële gebouwen in Frankrijk
64 Anno Boon en Annelies Welgraven, Industrieel erfgoed en herbestemmen? Duurzame noodzaak. Een kennismaking met BOEI: de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed
72 Eisse Kalk, Nieuw leven voor oude gebouwen
78 W. Callebaut, Montevideo magazijnen, respectvolle herbestemming en restauratie
84 Dirk van Alphen, De transformatie van de spoorzone in Tilburg
96 Maria Leus en Ine Wouters, Herbestemming brouwerij Wielemans-Ceuppens als motor voor stadsvernieuwing
102 Marc Busio, Museumbesprekingen – Haags Openbaar Vervoer Museum in Den Haag
104 Hans Schippers, Museumbesprekingen – Museum der Deutschen Binnenschiffahrt in Ruhrort/Duisburg
106 André Weijts, Boekbesprekingen – Oranje-Nassau Mijnen. Een pionier in de Nederlandse steenkolenmijnbouw
108 Jur Kingma, Boekbesprekingen – Van transport naar mobiliteit. De transportrevolutie (1800-1900) / Van transport naar mobiliteit. De mobiliteitsexplosie (1895-2005)