Erfgoed van Industrie en Techniek  19 (2010) 4

Erfgoed van Industrie en Techniek 19 (2010)

Inhoud
141 Van bouwstoffen tot herbestemming
142 B.H.J.N. Kooij, De minerale wolindustrie in Nederland. Een verkenning van de geschiedenis van de slakkenwol-, steenwol- en glaswolindustrie
151 Jur Kingma, Niet zomaar een kraan aan de Zaan. De machinefabrek Duyvis en haar Fairbairn kraan
159 Bie Plevoets, De herbestemming van het voormalige kantoorgebouw en laboratorium van de PRB te Kaulille als Masterproef interieurarchitectuur
166 M.J.A.M. de Visser, De golfplaat, gezien en ongezien erfgoed
174 Jur Kingma, Boekbespreking – Cees Dekker. Kunstenaar bij Verkade
175 Jur Kingma, Boekbespreking – Minerva in de polder. Waterstaat en techniek in het Hoogheemraadschap van Rijnland
176 Marc Busio, Boekbespreking – De textielbaronnen. Twents-Gelders familisme en de eerste grootindustrie van Nederland 1800-1980
179 Marc Busio, Boekbespreking – Steenfabrieken. Beelden van een veranderend landschap