Erfgoed van Industrie en Techniek  23 (2014) 2

Erfgoed van Industrie en Techniek 23 (2014)

Inhoud
3 Redactioneel
4 Liesbeth Dekeyser, Quentin Collette en Maaike van der Tempel, Twee eeuwen Belgische brevetten: getuigen van innovatie en bouwtechnieken
17 F.T.J. Godin, De uitvinding van Dewilith: een bouwsteen zonder bakproces
24 An Mattheussen en Kris Pint, De pannenfabriek Janssen-Maes in Sint-Lenaarts. Situering in tijd en ruimte
34 Jur Kingma, Boekbespreking – Industrieel erfgoed. Van buitenbeentje binnen de monumentenzorg naar boegbeeld van de erfgoedzorg