Erfgoed van Industrie en Techniek  23 (2014) 4

Erfgoed van Industrie en Techniek 23 (2014)

Inhoud
3 Redactioneel
4 Ine Wouters en Inge Bertels, Historische pakhuizen (h)erkend
9 Hans Bonke, Amsterdamse pakhuizen: van spijker tot appartement
18 Peter Marcuse, Beeldverhaal – 'Poederloods' van Honig in Koog aan de Zaan
20 Marianne De Fossé en Louis Vandenabeele, Brusselse pakhuizen in de negentiende en de twintigste eeuw
30 Inge Bertels en Ine Wouters, Comptoir sucrier herbestemd, werken en wonen in de stad