Erfgoed van Industrie en Techniek  2 (1993) 4

Erfgoed van Industrie en Techniek 2 (1993)

Inhoud
97 Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE)
98 A.A. Lemmers, De achttiende-eeuwse scheepsbouwcontroverse herzien
106 C.M.C. Vancoppenolle, Transformatie van de arbeidsverhoudingen in het Zaanse familiebedrijf Honig
116 P.J.M. Martens, Mechanisering in de riviervisserij
125 H. Weevers, Boekbesprekingen – The Blackwell encyclopedia of industrial archaeology
126 A.C.M. Kappelhof, Boekbesprekingen – Licht op de GEB. Geschiedenis van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam
127 A.F.J. Niemeijer, Boekbesprekingen – Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland