Erfgoed van Industrie en Techniek  26+27 (2016+2017)

Erfgoed van Industrie en Techniek 26+27 (2016+2017)

Inhoud
3 Redactioneel
4 Jur Kingma, Tussen kunst en ambacht. In memoriam Peter Marcuse
5 Anthony Demey, Varend erfgoed in Vlaanderen: een greep uit wat er leeft
15 Jur Kingma, Schip en wallekant. Maritiem erfgoed in het maritieme cultuurlandschap
25 John Robinson, De Britse ervaringen met behoud van schepen
33 Dirk J. Peters, Museum- en historische schepen als maritiem erfgoed aan de Duitse kust
40 Robert Domzal, Het beheer van historische schepen in Polen en het Oostzeegebied
52 Jur Kingma en Peter Marcuse, Beeldverhaal – IJmuiden en de zee
54 Anthony Demey, Een Monumentenwacht voor het varend erfgoed
60 Ken McGillivray, De onherbergzame kustlijn van Zuid-Afrika
66 Marnix Pieters, Nathalie De Hauwere, Ine Demerre, Sven Van Haelst en Jeroen Vermeersch, Nautisch erfgoed in het deel van de Noordzee onder toezicht van België: een analyse
77 Barend Gehner, Behoud van varend erfgoed in Flevoland
82 Maarten Van Dijck, Het Vlaamse decreet op het varend erfgoed
92 Dirk Ramakers, Vlaamse Vereniging tot Behoud van Historische Vaartuigen vzw
96 Katrina Etholén, De drie levens van het ss Turso
105 Mimi Debruyn, De Charlesville, na zeven levens nog geen rust (1951-2013)
117 Andy Brockman, De controversiële export van de historische clipper City of Adelaide
124 Peter Danker-Carstensen, De schepen en vaartuigen van het Scheepvaartmuseum van Rostock
132 Anthony Demey, Traditional Maritime Skills, een Europees project met partners in Vlaanderen, Nederland en Groot-Brittannië
139 Mike Clarke, De erfgoedboot Kennet