Erfgoed van Industrie en Techniek  29 (2019) 1

Erfgoed van Industrie en Techniek 29 (2019)

Inhoud
1 Redactioneel
2 Bart Nuytinck, Het pakhuis in de Gentse binnenstad, een pleidooi voor herbestemming
17 George Snijder, Het erfgoed van de Nederlandse binnenvaart: de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historische Bedrijfsvaartuig
32 Jur Kingma, Boekbespreking – Technology in the country house
34 Joeri Januarius, Boekbespreking – Mercantile marime engineering and Graving Docks Company
35 Jur Kingma, Boekbespreking – Nijverheid op windkracht. Energietransities in Nederland 1500-1900