Erfgoed van Industrie en Techniek  29 (2019) 2

Erfgoed van Industrie en Techniek 29 (2019)

Inhoud
1 Redactioneel
2 Marc Busio, De apparatenfabriek in Berlin Tempelhof. Deel 2
17 Joeri Januarius, Gevaarlijk erfgoed! Asbest en industrieel erfgoed: een korte stand van zaken in Vlaanderen
22 Jelle Verheijen, Brand meester: het behoud van een brandslangendroogtoren
25 Marc Busio, De apparatenfabriek in Berlin Tempelhof. Deel 1
30 Adriaan Linters, Enkele beschouwingen over duurzaamheid en herbestemming