Erfgoed van Industrie en Techniek  29 (2019) 3+4

Erfgoed van Industrie en Techniek 29 (2019)

Inhoud
1 Redactioneel
2 Adriaan Linters, Van biet tot suiker: de start van de bietsuikernijverheid in België
17 Margaret Leidelmeijer, De bietsuikerindustrie: concurrent én inspirator van de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw
26 Antonio Guzmán Valdivia en Antonio Santiago Ramos, Málaga: de suikerprovincie
40 Greet Draye, Tiense suiker en de 'ijzeren weg': een vruchtbare wisselwerking
48 Dirk Schaal, Van luxeproduct tot grondstof: suikerconsumptie en economie in het industriële tijdperk
56 Marc Busio, Suikerzoet erfgoed
66 Samuël Kauffmann, De suikerfabriek van Francières (Frankrijk)
71 Adriaan Linters, Suikererfgoed, suikertoerisme ...
76 Mairie de Moret-Loing-et-Orvanne, Sucre d'orge: het gerstsuikermuseum van Moret-sur-Loing
80 Ron Roetman, Het Suikermuseum in Berlijn