Erfgoed van Industrie en Techniek  30 (2020) 2

Erfgoed van Industrie en Techniek 30 (2020)

Inhoud
1 Redactioneel
2 Joeri Januarius, Het immaterieel erfgoed van industrie en techniek: een inleiding
9 Albert van der Zeijden, Borging door vrijwilligers. Het Nederlandse model voor borging van het molenaarsambacht
15 Steven De Waele, Van bakovens bouwen tot pompen boren. Doorgeven van technische kennis als museale taak
22 Jan van de Veen, Hoe behouden we de kennis over stoommachines?